Keystone logo
University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

University Academy of Christian Humanism (Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

מבוא

אנו אוניברסיטה משתתפת המורכבת מעובדים, סטודנטים ובוגרים, אוטונומיים ועצמאים, פלורליסטים ומחויבים לציבור.

אנו תורמים באופן ביקורתי לפיתוח הידע של מדעי החברה, האמנויות, מדעי הרוח, הפדגוגיה ותחומי ידע אחרים ועבודה מדעית ומקצועית, בתחומי ההוראה, המחקר, היצירה האמנותית והקשר עם הסביבה, בהתאם הדרישות של עולם גלובלי שנצפה מאמריקה הלטינית ותורם בקנה מידה מקומי, אזורי ולאומי.

אנו מכשירים בוגרים ואנשי מקצוע מצוינים עם נקודת מבט בין -תחומית, המחויבים להכלה ולשינוי חברתי, בקידום והגנה על זכויות אדם, דמוקרטיה וצדק.

מיקומים

  • Providencia

    Avenida Condell,343, , Providencia

    תוכניות

    שאלות