Keystone logo
School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

School of Communications (Escuela de Comunicaciones (ESCOM)

מבוא

לתקשורת הצבאית בהתאמה של צבאנו יש חשיבות טרנסצנדנלית עם חלוף השנים והגעת אירועים המסגרים את ההיסטוריה של ארצנו והעולם בכלל, במקבץ של עובדות שראו את הטכנולוגיה שלהם בטכנולוגיה. הזדמנות מצוינת לפיתוח ולשינוי לטובת האנושות, כך התקשורת הצבאית הייתה לאורך ההיסטוריה המרכיב המהותי של הפיקוד, התיאום והפיתוח של פעולות צבאיות שהפכו את הבסיס לניצחונות גדולים וכמו כן, הם אפשרו למודרניות סכסוכים להחלטה על שימוש נכון במדיה האלקטרונית, המאפשרים לצפות את כוונותיו ופעולותיו של היריב.

מיקומים

  • Bogotá

    Bogotá, קולומביה

    תוכניות

    שאלות