Keystone logo
Princess Nourah Bint Abdulrahman University

Princess Nourah Bint Abdulrahman University

Princess Nourah Bint Abdulrahman University

מבוא

חינוך נשים בממלכת ערב הסעודית זכה לטיפול ותשומת לב רבה, מה שאפשר לנשים הסעודיות לעשות צעדים בטוחים ויציבים לקראת מימוש שאיפותיהן ונתן להן את ההזדמנות להפגין מצוינות בתחומים שונים. הן הצליחו להתבלט, לא רק ברמה המקומית אלא גם בבמה הבינלאומית, שבה נשים סעודיות הופכות למלומדים ואינטלקטואלים ידועים. הם עשו לעצמם שם בפורומים בינלאומיים ובתחומי מדע שונים, השיגו הצלחה והוכיחו את עצמם כשירים לפחות כמו עמיתיהם במדינות מפותחות אחרות.

Princess Nourah Bint Abdulrahman University לב שהופנו להשכלה גבוהה של נשים. המאמצים החלו בשנת 1970 כאשר הנשיאות הכללית לחינוך בנות הניחה את אבן הפינה של המכללה החינוכית הראשונה לבנות. מאז, היא הקימה עוד 102 מכללות שנעות מאוניברסיטאות ועד מכללות ביניים וקהילתיות, מפוזרות על פני 72 ערים בסעודיה וכוללות 600,000 סטודנטיות. בריאד לבדה נוסדו שש מכללות: המכללה לשפות, המכללה למדעים, המכללה להכשרת מורים, המכללה לעבודה סוציאלית, המכללה לכלכלת הבית והמכללה לאמנויות.

מיקומים

  • Riyadh

    Riyadh, ערב הסעודית

שאלות