Keystone logo
Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico

מבוא

משימתה של Pontifical Catholic University Of Puerto Rico היא לחגוג ולקדם את חייו וכבודו של האדם האנושי ולחנכו על פי ערכי הבשורה, במקצועות של ידע מדעי מעודכן לבניית מקומי טוב יותר עולם גלובלי.

Pontifical Catholic University Of Puerto Rico , המבוססת על המחשבה של הכנסייה על חינוך אינטגרלי של האדם ובהתאם לשליחותה הרב -שנתית של כל אוניברסיטה, היא המטרה העיקרית שלה היא החיפוש המשותף אחר האמת והפצת הידע. הוא רודף את שתי המטרות באמצעות לימוד תחומי הדעת השונים. באותה מטרה היא מקיימת דיאלוג אותנטי ורציף בין האמנות, המדעים, הפילוסופיה והתיאולוגיה.

מיקומים

  • Ponce

    Puerto Rico 163, 00717, Ponce

    שאלות