Keystone logo
North Carolina State University College of Education

North Carolina State University College of Education

North Carolina State University College of Education

מבוא

המכללה לחינוך היא קול חדשנות ללמידה לאורך כל החיים. אנו מכינים אנשי מקצוע המחנכים ומובילים. חקירתנו והפרקטיקה שלנו משקפים יושרה, מחויבות לצדק חברתי וערך הגיוון בקהילה גלובלית.

המכללה לחינוך תוביל את הדרך בצפון קרוליינה בהגדלת ההזדמנויות להצלחה בחינוך וצמצום פערי ההישגים. באמצעות תוכניות הלימודים, המחקר וההסברה שלנו, אנו פועלים להבטיח שכל הלומדים - מילדותם ועד גיל הבגרות - ממוקמים להצלחה לכל החיים.

מיקומים

  • Raleigh

    Stinson Drive,2310, 27607, Raleigh

    שאלות