We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Masaryk University Faculty of Arts

Masaryk University Faculty of Arts

Masaryk University Faculty of Arts

מבוא

הפקולטה לאמנויות היא אחת מארבע הפקולטות המייסדות של אוניברסיטת מסריק. מההתחלה, הפקולטה התמקדה בפיתוח הן דיסציפלינות מכוונות מדעי הרוח המסורתיות (כלומר היסטוריה, פילוסופיה, פילולוגיה קלאסית ופילולוגיות סלבניות, גרמניות ורומנטיות) כמו גם תחומים הכוללים כיוונים חדשים בהוראה ובמחקר באוניברסיטה, למשל סוציולוגיה, פסיכולוגיה , תולדות האמנות והמוזיקולוגיה. כיום, הפקולטה לאמנויות ממשיכה לקדם תחומי לימוד מסורתיים תוך תמיכה במקביל בפיתוחם של תחומים חדשים.

43861_11927455_974919942551039_4165889183284221403_o.jpg

כל המחלקות מעורבות במחקר וחלקן משתתפות במקביל בפרויקטים מחקריים משותפים במימון האיחוד האירופי. פעולות המחקר בפקולטה לאמנויות הן אפוא מגוונות ביותר; תחומי מחקר משמעותיים כוללים חקר ארכיאולוגי של מבנים חברתיים פרהיסטוריים ומימי הביניים, בלשנות שטח וספרות ספרותית, פסיכולוגיה קלינית, לימודי ימי הביניים הלטיניים, היבטים של פסיכולוגיה כללית, פדגוגיה כללית וחברתית, היסטוריה צ'כית ומרכז אירופאית כולל מדעי ההיסטוריה העזר, היסטוריה של אמנות - הכוללת אדריכלות, פיסול וציור - כמו גם מוסיקולוגיה, אסתטיקה, לימודי תיאטרון וקולנוע, אתנולוגיה, אתנוגרפיה ולימודי דת.

הפקולטה התמקדה באופן מסורתי גם במגוון נושאים לשוניים וספרותיים, כמו גם בפרשנות של יצירות פילוסופיות משמעותיות, כולל אלה של מייסד האוניברסיטה TG Masaryk.

הפקולטה לאמנויות הופכת מוכרת יותר ויותר כמוסד מכוון מחקר, כאשר מדי שנה נחקרים עשרות מענקים בתחומים שונים.

43860_10661640_790300181013017_1998336020391296088_o.jpg

מיקומים

  • Brno

    Brno, צ'כיה

שאלות