We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Jerusalem College of Technology (JCT) Lev Academic Center

Jerusalem College of Technology (JCT) Lev Academic Center

Jerusalem College of Technology (JCT) Lev Academic Center

מבוא

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה, במתכונת ישיבה גבוהה לגברים ומדרשה לנשים. למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענקים תארים אקדמיים מבוקשים.

החל משנת היווסדו 1969, ממלא המרכז האקדמי לב תפקיד מרכזי בהעלאת רמתה המדעית, הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל. זאת, תוך קביעת אמות מידה ערכיות ומוסריות המנחות ומאפיינות את תלמידיו ובוגריו. בוגרי המרכז מאיישים עמדות מפתח בכירות ומשמעותיות בצה"ל ובמשרד הביטחון, בתעשייה הביטחונית ובתעשייה האזרחית של מדינת ישראל בתחומי ההיי-טק, הניהול והבריאות. במרכז האקדמי לב לומדים כ- 4,000 סטודנטים לתואר ראשון ושני, בפקולטה להנדסה, בפקולטה לניהול ובפקולטה למדעי החיים והבריאות וכ- 500 סטודנטים בתכניות השלמה ובמכינה הקדם אקדמית.

מיקומים

  • Jerusalem

    Ha-Va'ad ha-Le'umi Street,21, , Jerusalem

    תוכניות

    שאלות