Keystone logo
סיירה לאונה

לימוד לִשְׁלוֹט ב סיירה לאונה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1096
 • נתח של שירותים

  132
 • מנוי לאינטרנט

  68
 • תחבורה מקומית

  4

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  0
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1