Keystone logo
מדינת ישראל

האוניברסיטאות הטובות ביותר עבור לִשְׁלוֹט תוכניות ב מדינת ישראל 2024

מספר מוסדות: 17
  • Be'er Sheva, מדינת ישראל
  • Sde Boker, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ari'el, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Jerusalem District, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Jerusalem, מדינת ישראל
  • Rehovot, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ramat Gan, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Jerusalem, מדינת ישראל

  המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה, במתכונת ישיבה גבוהה לגברים ומדרשה לנשים. למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל ולבוגריו מוענקים תארים אקדמיים מבוקשים.

  • Jerusalem, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ramat Gan, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • בית ברל, כפר סבא, מדינת ישראל

  החנית בהתפתחויות חדשות בתחום החינוך, החברה והאומנויות. אנו רואים בחינוך כלי ניידות חברתי, שוויון וצדק לכל מגזרי החברה הישראלית.

  • Karmiel, מדינת ישראל

  ‘המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה’, המצויה בתהליך צמיחה מואץ, רואה בהנחלת השכלה גבוהה בתחום ההנדסה והמדעים – ערך לאומי.

  • Degania Bet, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Tel Aviv-Yafo, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Binyamina, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rehovot, מדינת ישראל

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Ramat Gan, מדינת ישראל

  במשך 20 השנים האחרונות הוקדש המכללה למשפט ועסקים (LLB) להכשרת הדור הבא של עורכי דין ואנשי עסקים ישראלים לאתגרים העומדים בפני המאה ה -21. שילבנו את הרמה הגבוהה ביותר של מצוינות אקדמית, תוך התמקדות חזקה הן בקידום חברתי והן ברמה הגלובלית, במטרה לטפח מנהיגים המצדדים בערכים של מצוינות, מקצועיות וזכויות אדם.