Keystone logo
הרפובליקה הסינית

לימוד לִשְׁלוֹט ב הרפובליקה הסינית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  323
 • נתח של שירותים

  26
 • מנוי לאינטרנט

  22
 • תחבורה מקומית

  36

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2