Keystone logo
ארמניה

לימוד לִשְׁלוֹט ב ארמניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  460
 • נתח של שירותים

  34
 • מנוי לאינטרנט

  17
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2