MSW בעבודה סוציאלית

כללי

תיאור התכנית

המורה לעבודה סוציאלית (MSW) נועד להכשיר את התלמידים לעבודה מקצועית מקצועית עם יחידים, משפחות וקהילות. יש שני מישורים לתואר שני - יסוד ומתקדמים. תוכנית הלימודים מציעה לתלמידים את הידע, הערכים והמיומנויות של עובד סוציאליסטי כללי, הדומה לזה של התואר הראשון בעבודה סוציאלית, ומיועד למי שנכנס לתכנית ללא התואר הראשון בעבודה סוציאלית. תכנית הלימודים המתקדמת מספקת לתלמידים ריכוזים בתחומי התמחות מיוחדים או כלליים מתקדמים, שנקבעו על ידי הצרכים והדרישות בקהילה בה ממוקמת התוכנית. ריכוזים אלה הם בדרך כלל ברמה המיקרו, המצו ו / או המאקרו, והם נלקחים רק לאחר שהשלים התלמיד את תכנית הלימודים.

סטודנט לתואר ראשון בעבודה סוציאלית יכול להיכנס לתוכנית ברמה מתקדמת ותוכנית המעמד המתקדמת מיועדת לסטודנטים אלו.


מגיסטר בעבודה ריכוזית

תוכנית MSW יש שני ריכוזים:

  • ריכוז מיקרו, תרגול עם אוכלוסיות חלשות.
  • ריכוז המאקרו, מנהיגות ושינוי.

בתוך כל ריכוז הם התמחויות, וכיום, יש התמחות אחת עבור כל ריכוז. יש ציפייה ליותר התמחויות כמו תוכנית תואר שני גדל בעתיד. ההתמחות הנוכחית בריכוז המיקרו, התמחות באוכלוסיות חלשות, היא עיסוק עם ילדים ומשפחות, ולריכוז המאקרו, מנהיגות ושינוי, ההתמחות, היא הדדיות ושינוי.


מטרת התוכנית

מטרת ההתמחות, תרגול עם ילדים ומשפחות, היא לקדם את רווחתם של ילדים ופגיעות פגיעים על ידי טיפול בצרכיהם וסיוע בתפקודם הבריא. אנשים עם תואר שני בעבודה סוציאלית בהתמחות זו יכולים לפתח קריירה המשרתת ילדים ובני משפחותיהם בסוכנויות ציבוריות ופרטיות המשרתות ילדים פגיעים או משפחות מתפקדות. זה כולל את מחלקת המדינה של אילינוי מחלקת ילדים ומשפחות וסוכנויות פרטיות רבות באזור שמסביב כי הצרכים של הילדים ובני משפחותיהם. אנשי מקצוע אלה משרתים במגוון יכולות כגון מטפלים, יועצים, תומכים, מתווכים וברוקרים.

מטרת ההתמחות של "שינוי ושינוי" היא להוביל את פעולות החובה סביב הצרכים הנתפסים בקהילות ובארגונים המשרתים אוכלוסיות וקהילות מיוחדות. אנשים עם התמחות בעריכת דין ושינוי מוכנים לעבוד בארגונים ובקהילות המקדמים פעולות שיביאו לשינויים הנדרשים ולאפשר את תפקודם הבריא. אנשי מקצוע אלה יכולים לפעול למען ארגונים בזירה הציבורית המכוונים את מאמציהם למדיניות ציבורית המשפיעה על אוכלוסיות חלשות. הם לומדים כיצד לובי פוליטיקאים ומציגים הצעות מדיניות מטעם הארגונים המשרתים אוכלוסיות מיוחדות או אוכלוסיות מיוחדות. אנשי מקצוע אלה יכולים גם לעבוד למען קהילות המשרתות את הצרכים של אוכלוסיות חלשות במגוון דרכים.


סך כל שעות האשראי: 34 (לתכנית המתקדמת) או 60 (לתכנית מלאה)


פרטי כניסה

התוכנית המלאה מקבלת סטודנטים לסמסטר הסתיו בלבד.

תכנית המעמד המתקדמי (לתלמידים בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית) מודה לסטודנטים בסמסטר קיץ בלבד.


אפשרויות קריירה

המאסטר בעבודה סוציאלית מוביל לקריירה בתחומים כגון:

  • בריאות הנפש והתמכרות לסמים
  • רפואי ובריאות הציבור
  • ילדים, משפחה ועבודה סוציאלית בבית הספר
  • עבודה סוציאלית עם אוכלוסיות כפריות וזקנות


דרישות תואר

תנאי קבלה: השלמת תואר ראשון.

קורסים נדרשים


עבור אלה שכבר סיימו תואר ראשון בעבודה סוציאלית ב -10 השנים האחרונות, שהוסמכה על ידי CSWE, קיימת תכנית של 34 שעות אשראי, שניתן להשלים אותה תוך שנה אחת במשרה מלאה ו -2 שנים במשרה חלקית.

תוכנית עמידה מתקדמת
עדכון אחרון: אוקטובר 2018

אודות בית הספר

Pursue your goals with top-notch faculty and small class sizes. Explore over 80 rigorous programs in the arts, sciences, education, and business. At Northeastern, find yourself among a welcoming and d ... קרא יותר

Pursue your goals with top-notch faculty and small class sizes. Explore over 80 rigorous programs in the arts, sciences, education, and business. At Northeastern, find yourself among a welcoming and diverse community of scholars who are as serious about their education as you are. קרא פחות