Read the Official Description

מבוא

במהלך השנים האחרונות, מעמדן של הנשים הסעודיות עדים להתפתחות ראויה לציון, והמנהיגות הסעודית תמכה מאוד בנשים על ידי נקיטת מספר החלטות וקבלת הנחיות שמטרתן להעצים את הנשים על פי הזהות הלאומית והערכים האסלאמיים. בהתאם לחזון הממלכה 2030, נשים החלו למלא תפקיד משפיע בעתיד של ערב הסעודית. הם מקבלים, כיום, את ההזדמנות להשתתף באופן יעיל בפיתוח המתמשך של הממלכה. כתוצאה מהתפתחויות אלה זכו נשים רבות להטבות והורשו להיכנס לתחומי עבודה חדשים במגזרים שונים. סוגיות הנשים הסעודיות והשתתפותן בפיתוח הממלכה נעשו בראש סדר העדיפויות של רבים מהרשויות הרשמיות ומבעלי העניין. מאידך גיסא, אוניברסיטאות ומרכזי מחקר מתמקדים כיום בסוגיות של נשים כתחום חשוב של מחקר ומחקר, שבו ניתן לחקור ולחקור נושאים הקשורים למשפחה ולחברה. בהיותה אוניברסיטה לנערות, Princess Nourah Bint Abdulrahman University מבקשת לשרת את סוגיות הנשים באמצעות החזון שלה ואת המטרות האסטרטגיות בהתאם לתפקידה ותחום עבודתה. לפיכך, מטרתה העיקרית של תכנית "לימודי נשים" היא לבחון את סוגיות וצרכים של נשים. זה, בתורו, יהיה להעצים מעמד של נשים ולחזק את תפקידם בפיתוח של הממלכה. היא גם תאפשר למקבלי ההחלטות לתכנן כראוי ולאמץ מדיניות פיתוח על פי הצרכים בפועל.

תוכנית המשימה

כדי להקים תחום אקדמי המתמחה ב'מחקר נשים ומגדר ', הכינו חוקרים המתמחים בלימודים ובצרכים של נשים על מנת להשיג את המטרות האסטרטגיות של האוניברסיטה ולהיות תואמות את חזון הממלכה לשיפור תפקידה ההתפתחותי של הנשים.

מטרות התכנית

 • פיתוח הידע המדעי של התלמיד בתחום לימודי נשים ונושאים.
 • פיתוח מיומנויות מחקר בתחום לימודי נשים.
 • בניית אופיו של התלמיד כדי שיוכל לתקשר בצורה יעילה עם הקהילה.

תוצאות התכנית

התוכנית מסמיכה את הבוגרים לבצע את הפעולות הבאות:

 • לשלב ולארגן ידע על המטרות של לימודי נשים ומושגים קשורים.
 • לתרגל את מיומנויות המחקר המדעי בתחום לימודי הנשים.
 • השתמש במקורות שונים של נתונים ומידע ביעילות כדי לפתור בעיות.
 • לרכוש התנהגות ממושמעת ולהגיב בחיוב עם סביבת העבודה.
 • לשלוט על השימוש בטכנולוגיה מודרנית ביעילות.

עובדות מפתח

 • שם התכנית: תואר שני בלימודי נשים
 • רב סרן: מדעי החברה
 • תחום התמחות: לימודי נשים
 • תואר שני: תואר שני בלימודי נשים
 • משך המחקר: לא פחות מ 4 סמסטרים ולא יותר מ 8 סמסטרים.
 • שפה: ערבית

אפשרות לימוד

התלמיד בוחר נתיב אחד:

 • קורסים ותזה
 • קורסים ופרויקט מחקר

דרישות קבלה:

1. המבקש צריך להיות סעודיה ואם לא-סעודית היא חייבת לקבל מלגת מאסטר מהממשלה.

2. המבקש צריך להיות בעל תואר ראשון מאוניברסיטה סעודית או מכל אוניברסיטה מוסמכת אחרת.

3. המבקש צריך תעודת תעודה טובה ואת הצעת חוק נקייה, מאושר על ידי דו"ח רפואי של הרשות הרפואית המוכרת.

.4 על המבקש להגיש שתי המלצות אקדמיות.

5. על המבקש להגיש אישור מעבודתה אם היא עובדת.

6. המבקש צריך להיות בעל תואר ראשון בציון מינימלי (טוב מאוד); כלומר (ב), והפקולטה ללימודים מתקדמים יכולה לקבל מועמדים בעלי ציון גבוה (טוב); כלומר (ג).

7. על המבקש לעבור את הראיון האישי.

8. על המבקש לקבל ציון מינימלי של (65) בבחינת הכשרון של הבוגר.

9. המבקש צריך לקבל ציון לא פחות מ 450 ב TOFEL או 4.5 ב IELTS.

דרישות לתואר פרס

הקורסים והתזה

 • חובה: 24 יח"ד
 • קורסי בחירה: 6 יחידות
 • תזה: 8 יחידות
 • סך כל יחידות התכנית: 38

קורסים ופרויקט המחקר

 • חובה: 27 יח"ד
 • קורסי בחירה: 6 יחידות
 • אימון שדה: 3 יחידות
 • פרויקט מחקר: 6 יחידות
 • סה"כ שעות התכנית: 42

תכנית לימודים

הקורסים הנדרשים

קורסי הבחירה
תוכנית מוצעת
מבנה כללי
Program taught in:
עֲרָבִית

See 2 more programs offered by Princess Nourah Bint Abdulrahman University »

Last updated October 11, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
4 - 8 סמסטרים
תכנית מלאה
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019