Idaho State University College of Nursing

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

עלינו

המשימה והחזון מתבצעות באמצעות היעדים האסטרטגיים של בית הספר לאחיות הכוללים הגדלת מחקר ופרודוקטיביות מלומדת, כמו גם פיתוח הזדמנויות שירות חדשניות לסטודנטים ולסגל לשיפור בריאותם של אוכלוסיות כפריות ומגוונות.

משימה

בית הספר לשליחות אחיות אמור להכין מנהיגי אחיות למופת שמשלבים חינוך, שירות ומלגות, באמצעות תרגול ומחקר, כדי לשפר את איכות החיים של אוכלוסיות כפריות ומגוונות.

חָזוֹן

בית הספר לחזון אחיות אמור להיות בית ספר לאחיות מכובד המחויב להיות הומניסטי וחומל כמו שאנחנו מדעיים וחדשניים.

פִילוֹסוֹפִיָה

הסגל בבית הספר לאחיות מנוי על פילוסופיה משותפת על חינוך לבני אדם, סיעוד וסיעוד המקיף את התוכניות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים. הפקולטה שואפת להיות מנהיגות וחזונות איש בתפקידיהן כמחנכות אחיות, צרכניות ותומכות בצרכני שירותי הבריאות ואנשי מקצוע בתחום הבריאות.

בני אדם הם דינמיים, הוליסטיים ורב מימדים. יש להם ערך וצרכים מהותיים אשר מנוסים באופן ייחודי ובאים לידי ביטוי במכלול סביבתם. אופן המילוי של צרכים אלו משפיע על צמיחה והתפתחות הפרט, המשפחה והקהילה דרך מעגל החיים. לבני אדם יש את הזכות והאחריות לבריאותם ולרווחתם. יתר על כן, יש להם את הזכות לגשת לשירותים בסיסיים לצורך קידום בריאות, מניעת מחלות וטיפול במחלות חריפות או כרוניות. לשם כך, הפקולטה מכירה באחריותם החברתית והמקצועית לסנקציה של גישה לטיפול רפואי באמצעות פעילויות חינוכיות, מנהיגותיות, פוליטיות ושירותיות ציבוריות.

חינוך הוא אחריות קהילתית המשותפת למקבלי וספקי שירותי הבריאות, הסטודנטים והסגל. הפקולטה מחויבת ליצירתיות בתהליך הלמידה ולשיפור איכות מתמשך בפיתוח תכניות הלימודים והתכנית. הפקולטה מקלה על התהליך החינוכי, מקדמת סביבה ליישום יעיל של שילוב ידע, מעוררת חשיבה ביקורתית ומקצועיות. למידה היא תהליך לכל החיים. התלמידים משתתפים פעילים בהשכלתם והם אחראים לפיתוח ידע אישי ומקצועי.

סיעוד מקצועי הוא חינוכי, מקדם ואכפתי. פרקטיקה סיעודית מקצועית מבוססת על ידע מדעי והומניסטי מושקע שנוצר מתחום לימוד מורכב ומגוון. יתר על כן, תרגול סיעודי הוא מאמץ שיתופי, המקדם בריאות ובריאות במגוון דרכים ומסגרות. אחיות מנהלות אומנויות ריפוי ותומכות במשפחות באמצעות מעברים נורמטיביים וטרגיים. אחיות מקצועיות משתמשות בשילוב ידע מתיאוריות, מחקרים ותרגולים כדי לתכנן ולספק טיפול הוליסטי בלקוחות. תהליכי קבלת החלטות, לימוד-למידה, מחקר, תקשורת טיפולית וחשיבה ביקורתית משמשים אחיות מקצועיות.

ניצול הידע הסיעודי הוא המוקד העיקרי בתכנית הלימודים לתואר ראשון בפיתוח מתרגלים מתחילים. התוכנית לתואר ראשון מכינה את הבוגרים לעמוד בדאגות הבריאות הקהילתיות הנוכחיות והמתעוררות ברמה המקומית והעולמית. לאורך פיתוח התפקיד המקצועי, לומדים התלמידים לראות את מקבלי הטיפול הסיעודי כפרטים, משפחות, קבוצות או קהילות בהקשרים תרבותיים וסביבתיים. התפלגות האוכלוסייה והאופי הגיאוגרפי של איידהו מחייבת כי הבוגרים יהיו בקיאים בסיעוד כפרי וגבולי.

השכלה לתואר שני בנויה על השכלה ראשונה. הסטודנטים מוכנים לקבל תפקידים בפועל מראש על ידי פיתוח ידע סיעודי באמצעות מחקר, תיאוריה ותרגול. ברמת התואר השני, סגל וסטודנטים תורמים ליישום ולפיתוח תיאוריות סיעוד כדי לתאר, להסביר, לחזות ולהבין תופעות סיעוד. השכלה מתקדמת מאפשרת סביבות למידה בהן התלמידים יכולים לבנות את שילוב הידע שלהם ברמה מתקדמת. אחיות פרקטיקה מתקדמת מפתחות ידע וניסיון מבוסס רחב על מנת להקל או לספק טיפול רפואי הוליסטי בהתאמה אישית ללקוחות לאורך החיים במגוון הגדרות עם דגש על פרקטיקה כפרית.

מיקומים

פוקטלו

כתובת
South 8th Avenue,921
83209 פוקטלו, איידהו, ארצות הברית

מפלי איידהו

כתובת
Science Center Drive,1784
83402 מפלי איידהו, איידהו, ארצות הברית

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך

תכניות

מוסד לימודים זה גם מציע: