Geneva Finance Research Institute

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

מי אנחנו?

Geneva Finance Research Institute (GFRI) הוא מכון רב תחומי שמוקם באוניברסיטת ז'נבה המתמקד בשני נושאי מחקר עיקריים בתחום הכספים: " ניהול תיקים " ו- " כספים וחברה ".

נושאי המחקר שלה מדגישים אפוא, מצד אחד, את התפקיד שג'נבה, כמרכז פיננסי, ממלאת בניהול תיקי השקעות ומצד שני את התועלת והחיצוניות שמממן מפגן לחברה בכלל. המחקר של ה- GFRI הנו רב תחומי ובונה על סינרגיות בין הפקולטות לכלכלה וניהול באוניברסיטת ז'נבה, משפטים ופסיכולוגיה ומדעי החינוך. שיתופי פעולה אלה אפשרו ל- GFRI להתרחב לאחרונה בשני תחומי מחקר חדשים: מימון נוירו ומימון בר-קיימא.

סגל ה- GFRI הנו צוות בינלאומי מגוון מאוד של פרופסורים אשר מוקדשים בעיקר לפרסום מחקרים מתקדמים בכתבי עת למימון מוביל, אך הם עוסקים גם בחינוך ברמה גבוהה במימון כמו גם בפעילות העברת ידע כמו כנסים, ימי עיון. ודיונים פומביים במגוון רחב של נושאי כספים.129264_pexels-photo-70292.jpeg טים גואו / פקסלס

מיקומים

ג'נבה

כתובת
Bd du Pont d'Arve 40
1211 ג'נבה, ג'נבה, שווייץ

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך