Universidad de San Martín de Porres

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

התנאים החברתיים והכלכליים הנוכחיים של העולם ובמיוחד של אמריקה הלטינית ופרו , לאלץ מוסדות חינוך להעמיק את הידע שלהם על התרחישים החדשים ועל הכישורים הנדרשים בתחום העסקים והממשל.

במובן זה, המחלקה לתואר שני בפקולטה למדעי הניהול ומשאבי אנוש מניחה באופן יזום את האתגרים החדשים שמציב המורכבות הרבה יותר של ימינו, ומביאה לשינויים בקורסי הלימוד בתוכניות ההכשרה, אשר יכולים להבטיח את האינטגרציה ואת התרומה הבולטת של הסטודנטים שלנו, להתמודד בהצלחה עם האתגרים החדשים שמציב העולם הגלובלי והמשתנה ללא הרף; כך יוצרים מורים ותלמידים קבוצת עבודה מלוכדת, המכוונת לחיפוש ולהעמקת הידע, לא רק לשביעות רצונם של החיים האקדמיים והמחקריים כשלעצמם, אלא גם לתרום באופן גורף לשיפור התנאים החברתיים החברתיים.

מיקומים

סנטה אניטה

כתובת
Jr. Las Calandrias Nº 151 - 291, Santa Anita - Lima 43
15009 סנטה אניטה, עיריית מטרופוליטן לימה, פרו

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך