Newly added

The New School

כלכלה (MA / MS)

אוגוסט 17, 2018
המחלקה לכלכלה בבית The New School למחקר חברתי מציעה גישה רחבה וקריטית ללימודי הכלכלה, המכסה מגוון רחב של אסכולות, כולל כלכלה קיינסיאנית ופוסט-קיינסיאנית; הכלכלה הפוליטית הקלאסית של סמית ', ריקרדו ומרקס; גישות מבניות ומוסדיות לכלכלה; וכלכלה ניאו-קלאסית. כדי לסקור את טווח העבודה של הסטודנטים והפקולטה, עיין ברשומות מעודכנות של ניירות עבודה שפורסמו לאחרונה … [+]ל- RePec. [-]

Lingnan University

מגיסטר בחשבונאות

אוגוסט 15, 2018
Lingnan University מאסטר של תוכנית חשבונאות מציידת תלמידיו עם עדכני, ידע רחב של ההתפתחויות התיאוריה החשבונאית בפועל הן מנקודת מבט גלובלית ומקומית.

Universal Arts School

מאסטר בפיסול אקסטרים /

אוגוסט 14, 2018
פסלים דיגיטליים קיצוניים. למד לעבוד במצב "פיסול" כדי ליצור מודלים תלת ממדיים מורכבים ומפורטים ביותר בשוק. אתה יכול להשתמש בתוכנית זו לבד או לשלב את זה עם חבילות אחרות 3D, יישום כוח הבריאה אקספוננציאלית.… [+] [-]

אוניברסיטאות במדינת ישראל

שנה מיקום

חפש אפשרויות לימוד באוניברסיטאות ברחבי העולם