Newly added

Vytautas Magnus University

מגיסטר בכלכלה בינלאומית

דצמבר 8, 2018
כלכלה עולמית

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

מגיסטר למשפטים עירוניים

דצמבר 7, 2018
התוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים (חובה ובחירות), סמינרים, מפגשי קבוצות עבודה, וכן סדרה של הרצאות אורח על ידי חוקרים ידועים בעולם. יתר על כן, תוכלו לנהל את פרויקט המחקר שלך (תזה) שבו תשתמש תיאוריות ושיטות מחקר מדעי חברתי לבחון נושאים ממשלתיים עירוניים.… [+] [-]

SRH Hochschule Berlin

מאסטר בניהול אירוח ומנהיגות

דצמבר 6, 2018
הקורס ללימודי תואר שני בלימודי אנגלית

אוניברסיטאות במדינת ישראל

שנה מיקום

חפש אפשרויות לימוד באוניברסיטאות ברחבי העולם